Prawo pracy dla przedsiębiorstw

Prawo z zakresu zatrudnienia i pracy definiuje prawa oraz zobowiązania obu stron – pracowników i pracodawców. To obszerne pole normatywne pełni wiele funkcji, wśród których szczególnie widoczna jest jego rola ochronna. Prawo pracy stanowi fundament bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, zapewnia ochronę płac i uprawnień, a także gwarantuje prawo do urlopów. Praktyczne aspekty tego prawa manifestują się jednak znacznie częściej, niż się ogólnie uważa. Objawia się ono nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak zawieranie lub rozwiązywanie umów o pracę, lecz także w codziennej rutynie życia zawodowego. Dziesiątki tysięcy ludzi stykają się na co dzień z zagadnieniami związanymi z tym obszarem prawa. Nasza oferta jest skierowana w szczególności do pracodawców, służąc wsparciem i doradztwem w najróżniejszych kwestiach.

Doświadczenie

usługi prawne

Z zakresu prawa pracy

Doradztwo przy zatrudnianiu

Pomagamy w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników, zapewniając prawidłowe przygotowanie umów o pracę, umów o dzieło, umów o pracę tymczasową oraz innych form zatrudnienia. Udzielamy porad dotyczących wynagrodzeń, regulaminów pracy, a także praw pracowników i obowiązków pracodawcy.

Przygotowywanie umów o pracę i regulaminów pracy

Tworzymy spersonalizowane umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz regulaminy pracy, dostosowane do specyfiki działalności Twojej firmy. Nasze dokumenty są starannie opracowane i uwzględniają aktualne przepisy prawa pracy, zapewniając ochronę Twoich interesów jako pracodawcy.

Analiza dokumentacji pracowniczej

Pomagamy w przeglądzie i ocenie dokumentów związanych z zatrudnieniem, takich jak umowy o pracę, regulaminy pracy, polityki personalne i procedury, w celu upewnienia się, że są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Rozwiązywanie sporów pracowniczych

Reprezentujemy naszych klientów w sporach pracowniczych, takich jak zwolnienia, mobbing, dyskryminacja, naruszenia umów o pracę oraz roszczenia o odszkodowania. Działamy zarówno na etapie negocjacji, jak i w postępowaniach sądowych, dążąc do osiągnięcia korzystnego dla naszych klientów rozwiązania.

Doradztwo w zakresie wynagrodzeń

Prawnicy kancelarii pomagają w rozwiązywaniu kwestii związanych z wynagrodzeniami pracowników, w tym w zakresie wysokości wynagrodzeń, premii czy nagród.

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

Prawnicy kancelarii oferują wsparcie w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym w zakresie emerytur i rent.

Reprezentacja przed sądami pracy

Prawnicy kancelarii reprezentują swoich klientów w sprawach pracowniczych przed sądami pracy, w tym w przypadku sporów z pracownikami, wypadków przy pracy czy mobbingu.

Audyt HR

Kancelaria oferuje usługę audytu HR, która ma na celu zbadanie i ocenę procesów związanych z zatrudnieniem w firmie, w tym m.in. w zakresie polityki personalnej, praktyk wynagrodzeń czy procesów rekrutacyjnych.

Szkolenia dla pracodawców z zakresu prawa pracy

Organizujemy szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy, które pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w obszarze relacji pracowniczych. Nasze szkolenia są dostosowane do specyfiki branży i uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach prawnych.

Radcowie prawni i adwokaci Polish Legal Group z chęcią udzielą pomocy w Państwa sprawie.

+48 61 666 37 60

Kancelarie prawne wchodzące w skład Grupy specjalizującą się w świadczeniu usług prawnych z obszaru prawa pracy dlatego są w stanie pomóc swoim klientom w rozwiązaniu wielu problemów związanych z zatrudnieniem. Dzięki zespołowi doświadczonych prawników oraz wiedzy i doświadczeniu w zakresie prawa pracy, klienci zrzeszonych Kancelarii mogą liczyć na kompleksową i profesjonalną obsługę prawną.

Zaufanie

Zapraszamy do współpracy

Szukają Państwo profesjonalnej i zaufanej obsługi prawnej dla swojego biznesu? Polish Legal Group to odpowiedź na te potrzeby. Jesteśmy zrzeszeniem renomowanych kancelarii prawnych z Polski, oferujących szeroki zakres usług prawnych dla przedsiębiorców. Nasze kancelarie w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Tarnobrzegu mają bogate doświadczenie w obszarach prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Zespół składa się z doświadczonych prawników, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, gotowych służyć kompleksowym doradztwem prawnym i wsparciem w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Doświadczony i wszechstronny zespół adwokatów i radców prawnych

Ogólnopolski zasięg działania

Ścisła współpraca z zewnętrznymi specjalistami

Stała obsługa prawna i doradztwo