Restrukturyzacje

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to kompleksowy zestaw działań, które koncentrują się na poprawie efektywności i optymalizacji wykorzystania zasobów firmy, a także na wzmocnieniu jej pozycji na rynku. Wszystkie te działania dążą do zwiększenia wartości firmy. Kluczowym etapem w procesie restrukturyzacji jest zrozumienie problemu oraz zidentyfikowanie jego źródła. W tym momencie istotne staje się również przywrócenie zaufania klientów i wierzycieli w kontekście działalności firmy. Co więcej, wzrost wydajności przedsiębiorstwa powinien przekładać się na wzrost przychodów i znalezienie dodatkowych źródeł finansowania.

Procedura restrukturyzacyjna ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości i obejmuje szereg kroków, takich jak:

  • Analiza przyczyn powstania sytuacji kryzysowej
    Pierwszym krokiem jest dokładna analiza i zrozumienie źródeł kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa. To pozwala na ich eliminację i prewencję przed ich powtórnym wystąpieniem.
  • Poprawa relacji z wierzycielami i kontrahentami
    Istotne jest nawiązanie lub przywrócenie pozytywnych relacji z wierzycielami i kontrahentami. Działania te przyczyniają się do odbudowy zaufania w kwestiach biznesowych.
  • Zwiększenie wydajności firmy
    Wzrost wydajności firmy jest kluczowy, ponieważ ma wpływ na większe przychody oraz może pomóc w znalezieniu nowych źródeł finansowania.

Dzięki odpowiedniemu podejściu do restrukturyzacji, przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości i odzyskać stabilność finansową.

Doświadczenie

usługi prawne
Z zakresu restrukturyzacji

Wybór odpowiedniej strategii jest zależny od wielu czynników. Kluczowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji dotyczących wyboru rozwiązań restrukturyzacyjnych jest ocena zdolności do wprowadzenia zmian w kontekście aktualnej sytuacji firmy. Jeśli zarządzający dysponują wystarczającym potencjałem i wiedzą, możliwe jest kontynuowanie działalności, nie tracąc kontroli nad majątkiem. W przypadku poważniejszych problemów, warto rozważyć postępowanie sanacyjne, które wymaga zaangażowania zarządcy zewnętrznego. Ponadto, obecna kondycja finansowa firmy, relacje z wierzycielami oraz liczba wierzytelności spornych mają znaczenie przy wyborze odpowiedniej ścieżki.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja firmy to trudna, ale czasami konieczna opcja, która ma za zadanie pomóc przedsiębiorstwu wyjść z trudnej sytuacji. Zdecydowana reakcja, szybkie działanie w oparciu o zaplanowaną ścieżkę postępowania w toku restrukturyzacji może skutecznie zapobiec upadłości przedsiębiorstwa.

Upadłość przedsiębiorstwa

W przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, ważne jest podejmowanie odpowiednich kroków, które ograniczą narastanie dalszych negatywnych konsekwencji dla spółki, zarządu, udziałowców czy kontrahentów. Złożenie wniosku o upadłość w odpowiednim momencie może ochronić przed odpowiedzialnością osobistą i pozwolić na skuteczne podjęcie dalszych kroków postępowania.

Upadłość pre-pack

Pre-pack, czyli proces przygotowanej likwidacji to stosunkowo nowa procedura w polskim porządku prawnym. Wybór procedury pre-pack w wielu przypadkach może być korzystną opcją, pozwalającą na zachowanie istniejącej działalności przedsiębiorstwa. Podkreślić należy również, że zgodnie z założeniami wybór takiej procedury pozwala na znaczne skrócenie czasu jej trwania.

Radcowie prawni i adwokaci Polish Legal Group z chęcią udzielą pomocy w Państwa sprawie.

+48 61 666 37 60

Możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji obejmuje szeroką listę podmiotów gospodarczych, włączając w to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, a także te, które można nazwać “ułomnymi osobami prawnymi”. Oprócz tego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej, również mogą korzystać z możliwości restrukturyzacyjnych. Ponadto, wspólnicy spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia majątkiem prywatnym, oraz wspólnicy spółki partnerskiej również mogą być objęci procesem restrukturyzacji.

Kluczowym czynnikiem otwarcia procedury restrukturyzacyjnej jest niewypłacalność dłużnika lub nawet groźba niewypłacalności. Jest to sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań lub istnieje realne zagrożenie, że nie będzie w stanie tego zrobić w przyszłości. Taka sytuacja to uzasadniony powód dla rozpoczęcia procesu restrukturyzacji w celu uregulowania zobowiązań i przywrócenia stabilności finansowej.

Zaufanie

Zapraszamy do współpracy

Szukają Państwo profesjonalnej i zaufanej obsługi prawnej dla swojego biznesu? Polish Legal Group to odpowiedź na te potrzeby. Jesteśmy zrzeszeniem renomowanych kancelarii prawnych z Polski, oferujących szeroki zakres usług prawnych dla przedsiębiorców. Nasze kancelarie w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Tarnobrzegu mają bogate doświadczenie w obszarach prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Zespół składa się z doświadczonych prawników, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, gotowych służyć kompleksowym doradztwem prawnym i wsparciem w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Doświadczony i wszechstronny zespół adwokatów i radców prawnych

Ogólnopolski zasięg działania

Ścisła współpraca z zewnętrznymi specjalistami

Stała obsługa prawna i doradztwo